Web Analytics


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 6.5K

  Ngủ nhầm phòng chị dâu

  Ngủ nhầm phòng chị dâu, câu này nhá. Chị: – Câu gì, em cứ hỏi. Tôi: – Thế tại sao chị chọn em, và lý do gì chị lại làm với em. Chị trả lời: – Tại vì em dám gây lỗi với chị và chị trừng phạt em thế thôi. Tôi: – Chị cứ trêu em, em hỏi thật chị đó, một đứa vừa nghèo vừa không chính chắn như em mà tại sao chị chọn. Chị: – Lý do chị chọn em là vì ở em chị thấy được sự chân thành,Ngủ nhầm phòng chị dâu thành thật, và tình cảm em dành cho chị, tuy em.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image